Test těsnosti vzduchem

Maximálně flexibilní s řadou přístrojů ZED

Spolehlivé zajištění kvality má vždy přednost. Současně platí, že test těsnosti vzduchem musí jít snadno integrovat do výrobních postupů, má-li být hospodárný.

To zajišťujeme řadou přístrojů ZED.

Ať malý, mobilní přístroj nebo částečně automatizovaná stanice – řada přístrojů ZED se vyznačuje maximální flexibilitou v testu těsnosti vzduchem, ale i jiným indikačními plyny.

Různá provedení bodují vesměs svojí snadnou obsluhovatelností, lze je bez problémů implementovat do stávajících procesů a díky vlastnímu vývoji softwaru individuálně přizpůsobit potřebám zákazníka.

Flexibilní měření těsnosti v režimu Plug and Play

S modulárním měřicím modulem ZEDcore, který lze ručně vsazovat do přístrojů a měnit, jsme u ZELTWANGER navrhli jedinečný stavebnicový princip.

To umožňuje úzké zesíťování procesů testování s různými přístroji na různých bodech ve výrobním procesu.

Modulární měřicí jednotka ZEDcore pro flexibilní test těsnosti vzduchem

Přednosti ZEDcore:

  • Nejsou potřebné žádné znalosti programování, neboť se měřicí modul používá v režimu Plug and Play.

  • Jsou možné různé metody měření: Relativní tlak, relativní tlak se zkouškou zvonem, relativní tlak s průtokem, diferenční tlak, hmotnostní tok a dynamický tlak.

  • Prostoje strojů jsou kratší, protože odpadá instalace přístrojů na testování těsnosti.

  • Je potřebné menší předzásobení náhradními díly, protože lze měřicí obvody jednoduše vyměnit.

  • Při kalibraci vzniká časová a nákladová úspora, protože je třeba zaslat pouze měřící modul.

  • Následné náklady jsou nižší, neboť již nejsou potřebné žádné rezervní přístroje.

Test těsnosti vzduchem a další možnosti

Pro rychlé a nákladově příznivé lokalizování netěsností se velmi často nabízí testování vzduchem. Již léta jsme u společnosti ZELTWANGER specialisty na oblasti měření změn tlaku a měření průtoku. Pro jednotlivé metody přitom sázíme na naši řadu přístrojů ZED.

Pro lokalizování nejmenších úniků jsme kromě toho vyvinuli vysoce přesná řešení k testu těsnosti heliem a jinými indikačními plyny. S řadou zařízení ZED zde nabízíme standardizovaná zařízení se třemi dostupnými metodami testování.

Flexibilní a přizpůsobitelná – řada přístrojů ZED

Nárokem na naše špičkové přístroje na testování těsnosti je co nejrychlejší přizpůsobení se Vašim požadavkům, na procesy testování. Kromě testovacích přístrojů k tomu patří nejen modulární měřicí modul ZEDcore, nýbrž i řídicí a vyhodnocovací jednotky, softwarové řešení, adaptér a další příslušenství ke kalibraci. S celou řadou vysoce moderních přístrojů Vám nabízíme vhodné možnosti pro každé prostředí.

Řada přístrojů ZED v přehledu

Měřicí modul ZEDcore pro test těsnosti vzduchem

Modulární měřicí modul ke snadné integraci do řady přístrojů ZED

Přístroj na testování těsnosti ZEDbase+ pro test těsnosti vzduchem

Flexibilní samostatný přístroj pro laboratoře, montážní místa nebo výrobní linky

Přístroj na testování těsnosti ZEDmod pro test těsnosti vzduchem

Modulární přístroj pro komplexní vícekanálové testování s až osmi měřicími kanály

Přístroj na testování těsnosti ZEDsatellite pro test těsnosti vzduchem

Decentralizovaný měřicí a testovací modul k lokální integraci do zařízení

Přístroj na testování těsnosti ZEDeco pro test těsnosti vzduchem

Pro Průmysl 4.0 způsobilý jednokanálový přístroj na testování těsnosti pro standardní aplikace

Řídicí jednotka ZEDbox pro test těsnosti vzduchem

Univerzální řídicí a vyhodnocovací jednotka pro decentralizované moduly ZEDsatellite

Systém testování těsnosti ZEDflex pro test těsnosti vzduchem

Flexibilní testovací systém s až osmi měřicími moduly, ZEDsatellite nebo ZEDcore

Přístroj na testování těsnosti ZEDstation pro test těsnosti vzduchem

Částečně automatizovaná testovací stanice s adaptacemi specifickými pro zákazníka

Zařízení na testování těsnosti ZEDsystem pro test těsnosti vzduchem

Individuálně konfigurovatelné a automaticky nakládací zařízení s posuvnými saněmi

Vyhodnocovací jednotka ZEDcontrol pro test těsnosti vzduchem

Univerzální 19“ řídicí a vyhodnocovací jednotka ZEDflex pro až osm měřicích modulů

Standardní adaptér ZEDcon pro test těsnosti vzduchem

Série standardních adaptérů pro spojení řady přístrojů ZED s testovaným výrobkem

Softwarové řešení ZEDnet pro test těsnosti vzduchem

Decentralizované softwarové řešení pro optimalizovanou správu přístrojů ZED

Pevný únik pro test těsnosti vzduchem

Zkušební netěsnost pro kontrolu a parametrizaci přístrojů na testování úniků a těsnosti

Kalibrátor netěsnosti pro test těsnosti vzduchem

Variabilní zkušební netěsnost pro kontrolu a parametrizaci přístrojů na testování úniků a těsnosti

Přejete si poradit?

Považujeme se v první řadě za odbornou instanci, poradce a úzkého partnera našich zákazníků. Společně proto s Vámi zjistíme potřebu testování a nejlepší řešení.

Zajišťování kvality je naší klíčovou kompetencí

Testování vzduchem

Průtok a změna tlaku – na tyto metody jsme specialisté

Testování indikačními plyny

Hledání nejmenších netěsností heliem a jinými indikačními plyny

Obraťte se na nás
Máte ještě nějaké otázky?