Test těsnosti vzduchem

Maximálně flexibilní s řadou přístrojů ZED

Spolehlivé zajištění kvality má vždy přednost. Současně platí, že test těsnosti vzduchem musí jít snadno integrovat do výrobních postupů, má-li být hospodárný.

To zajišťujeme řadou přístrojů ZED.

Ať malý, mobilní přístroj nebo částečně automatizovaná stanice – řada přístrojů ZED se vyznačuje maximální flexibilitou v testu těsnosti vzduchem, ale i jiným indikačními plyny.

Různá provedení bodují vesměs svojí snadnou obsluhovatelností, lze je bez problémů implementovat do stávajících procesů a díky vlastnímu vývoji softwaru individuálně přizpůsobit potřebám zákazníka.

Flexibilní měření těsnosti v režimu Plug and Play

S modulárním měřicím modulem ZEDcore, který lze ručně vsazovat do přístrojů a měnit, jsme u ZELTWANGER navrhli jedinečný stavebnicový princip.

To umožňuje úzké zesíťování procesů testování s různými přístroji na různých bodech ve výrobním procesu.

Přednosti ZEDcore:

  • Nejsou potřebné žádné znalosti programování, neboť se měřicí modul používá v režimu Plug and Play.

  • Jsou možné různé metody měření: Relativní tlak, relativní tlak se zkouškou zvonem, relativní tlak s průtokem, diferenční tlak, hmotnostní tok a dynamický tlak.

  • Prostoje strojů jsou kratší, protože odpadá instalace přístrojů na testování těsnosti.

  • Je potřebné menší předzásobení náhradními díly, protože lze měřicí obvody jednoduše vyměnit.

  • Při kalibraci vzniká časová a nákladová úspora, protože je třeba zaslat pouze měřící modul.

  • Následné náklady jsou nižší, neboť již nejsou potřebné žádné rezervní přístroje.

Test těsnosti vzduchem a další možnosti

Pro rychlé a nákladově příznivé lokalizování netěsností se velmi často nabízí testování vzduchem. Již léta jsme u společnosti ZELTWANGER specialisty na oblasti měření změn tlaku a měření průtoku. Pro jednotlivé metody přitom sázíme na naši řadu přístrojů ZED.

Pro lokalizování nejmenších úniků jsme kromě toho vyvinuli vysoce přesná řešení k testu těsnosti heliem a jinými indikačními plyny. S řadou zařízení ZED zde nabízíme standardizovaná zařízení se třemi dostupnými metodami testování.

Flexibilní a přizpůsobitelná – řada přístrojů ZED

Nárokem na naše špičkové přístroje na testování těsnosti je co nejrychlejší přizpůsobení se Vašim požadavkům, na procesy testování. Kromě testovacích přístrojů k tomu patří nejen modulární měřicí modul ZEDcore, nýbrž i řídicí a vyhodnocovací jednotky, softwarové řešení, adaptér a další příslušenství ke kalibraci. S celou řadou vysoce moderních přístrojů Vám nabízíme vhodné možnosti pro každé prostředí.

Řada přístrojů ZED v přehledu

Modulární měřicí modul ke snadné integraci do řady přístrojů ZED

Flexibilní samostatný přístroj pro laboratoře, montážní místa nebo výrobní linky

Modulární přístroj pro komplexní vícekanálové testování s až osmi měřicími kanály

Decentralizovaný měřicí a testovací modul k lokální integraci do zařízení

Pro Průmysl 4.0 způsobilý jednokanálový přístroj na testování těsnosti pro standardní aplikace

Univerzální řídicí a vyhodnocovací jednotka pro decentralizované moduly ZEDsatellite

Flexibilní testovací systém s až osmi měřicími moduly, ZEDsatellite nebo ZEDcore

Částečně automatizovaná testovací stanice s adaptacemi specifickými pro zákazníka

Individuálně konfigurovatelné a automaticky nakládací zařízení s posuvnými saněmi

Univerzální 19“ řídicí a vyhodnocovací jednotka ZEDflex pro až osm měřicích modulů

Série standardních adaptérů pro spojení řady přístrojů ZED s testovaným výrobkem

Decentralizované softwarové řešení pro optimalizovanou správu přístrojů ZED

Zkušební netěsnost pro kontrolu a parametrizaci přístrojů na testování úniků a těsnosti

Variabilní zkušební netěsnost pro kontrolu a parametrizaci přístrojů na testování úniků a těsnosti

Přejete si poradit?

Považujeme se v první řadě za odbornou instanci, poradce a úzkého partnera našich zákazníků. Společně proto s Vámi zjistíme potřebu testování a nejlepší řešení.

Zajišťování kvality je naší klíčovou kompetencí

Testování vzduchem

Průtok a změna tlaku – na tyto metody jsme specialisté

Testování indikačními plyny

Hledání nejmenších netěsností heliem a jinými indikačními plyny

Obraťte se na nás
Máte ještě nějaké otázky?