Prohlášení o ochraně osobních ÚDAJŮ

Těší nás Váš zájem o naše webové stránky. Ochrana Vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Dále Vás budeme podrobně informovat o zacházení s Vašimi údaji.

1. Přístupová data a hosting

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž byste museli poskytovat údaje o své osobě. Při každé návštěvě webové stránky uloží webový server automaticky takzvaný server logfile, který obsahuje např. jméno požadovaného serveru, Vaši IP adresu, datum a čas vyvolání, přenesené množství dat a žádajícího providera (přístupová data) a dokumentuje průběh.

Tato přístupová data se vyhodnocují výhradně kvůli zajištění bezporuchového provozu stránek a zlepšení naší nabídky. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů správného zobrazení naší nabídky v rámci zvážení zájmů. Všechna přístupová data budou vymazána nejpozději sedm dní po ukončení Vaší návštěvy na naší stránce.

Hostingové služby poskytované externími poskytovateli: V rámci zpracování z našeho pověření pro nás poskytuje externí poskytovatel služby související s hostingem a zobrazováním našich webových stránek. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů v rámci zvážení zájmů ke správné prezentaci naší nabídky. Všechna data, která budou získána následovně v rámci využívání těchto webových stránek nebo v k tomu určených formulářích budou zpracovávána na jeho serverech. Zpracovávání na jiných serverech se provádí jen v rámci vysvětlení v tomto textu.

Tento poskytovatel služeb má sídlo v některé ze zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

2. Získávání a používání dat k realizaci smlouvy a navázání kontaktu

Získáváme taková osobní data, která nám dobrovolně poskytnete v rámci Vaší objednávky nebo při navázání kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou jako taková označena, protože v těchto případech jsou tato data bezpodmínečně nutná pro realizaci smlouvy resp. pro zpracování Vašeho navázání kontaktu a bez jejichž uvedení by nebylo možné odeslat objednávku nebo navázat kontakt. Která data jsou zjišťována je zřejmé z příslušných formulářů. Data, která nám poskytnete, budou využita při realizaci smlouvy a zpracování Vašich poptávek. Po kompletní realizaci smlouvy nebo navázání kontaktu budou Vaše data pro další zpracovávání omezena a po uplynutí archivačních lhůt z hlediska daňových a obchodních zákonů vymazána, pokud jste neudělili výslovný souhlas s jejich dalším využitím nebo si vyhrazujeme právo na další využití dat, které je zákonem dovoleno, a o kterém jste informováni v tomto prohlášení.

3. E-mailová a poštovní reklama

a) E-mailová reklama

Pokud v souvislosti s prodejem zboží nebo služeb obdržíme Vaši e-mailovou adresu a Vy jste to nerozporovali, vyhrazujeme si právo zasílat Vám pravidelné nabídky e-mailem týkající se produktů podobných těm, které již byly z našeho sortimentu zakoupeny. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů týkajících se reklamního oslovování v rámci zvážení zájmů.

Souhlas s použitím Vaší e-mailové adresy můžete kdykoliv odvolat zasláním zprávy na níže uvedené kontakty nebo prostřednictvím k tomu určeného odkazu v reklamním e-mailu, aniž by Vám vznikly jiné náklady než náklady na odeslání podle základních tarifů.

Newsletter rozesílá v rámci zpracování z našeho pověření poskytovatel služeb, kterému k tomuto účelu poskytneme Vaši e-mailovou adresu. Tento poskytovatel služeb má sídlo v některé ze zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

b) Poštovní reklama

Navíc si vyhrazujeme právo na použití Vašeho jména a příjmení a Vaší poštovní adresy pro vlastní reklamní účely, např. k zasílání zajímavých nabídek a informací o našich produktech prostřednictvím poštovní zásilky. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů týkajících se reklamního oslovování v rámci zvážení zájmů.

4. Cookies a webová analýza

Abychom zatraktivnili návštěvu našich webových stránek a umožnili využívání některých funkcí pro zobrazení vhodných produktů nebo průzkum trhu, používáme na různých stránkách takzvané cookies. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů optimalizovaného zobrazení naší nabídky v rámci zvážení zájmů. Cookies jsou malé textové soubory,které se automaticky ukládají na Vašem koncovém zařízení. Některé z námi používaných cookies se po ukončení relace prohlížeče, tzn. po zavření Vašeho prohlížeče, opět vymažou (tzv. relační cookies). Další cookies zůstávají na koncovém zařízení a umožňují nám při další návštěvě Váš prohlížeč znovu rozpoznat (peristentní cookie). Doba uložení je uvedena v přehledu, v nastavení cookie Vašeho webového prohlížeče. Prohlížeč si můžete nastavit tak, že budete informováni o použití cookies a můžete jednotlivě rozhodovat o jejich akceptování nebo můžete akceptování cookies pro určité případy nebo kompletně zakázat. Všechny prohlížeče se liší tím, jakým způsobem jsou spravována nastavení cookies. To je popsáno v nápovědě každého prohlížeče, kde je vysvětleno, jakým způsobem můžete nastavení cookies změnit. Tato nastavení pro jednotlivé prohlížeče naleznete pod následujícími odkazy:

Internet Explorer™: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Safari™: https://support.apple.com/?locale=cs_CZ

Chrome™: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Firefox™: https://support.mozilla.org/cs/kb/povoleni-zakazani-cookies

Pokud cookie nepovolíte, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Využití Google (Universal) Analytics pro webovou analýzu:

Pro webovou analýzu webových stránek se využívá Google (Universal) Analytics, internetová analytická služba společnosti Google LLC (www.google.de). To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů optimalizovaného zobrazení naší nabídky v rámci zvážení zájmů. Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu použití webových stránek Vámi navštívených jako např. cookies. Automaticky získávané informace o Vašem používání této internetové stránky se zpravidla přenáší na server Google v USA a ukládají se zde. V případě aktivované anonymizace IP na této internetové stránce však bude před odesláním společností Google Vaše IP-adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států úmluvy o evropském hospodářském prostoru zkrácena. Kompletní IP-adresa se na server Google v USA přenáší a zde zkracuje jen ve výjimečných případech. Anonymizovaná IP-adresa z Vašeho prohlížeče přenesená v rámci Google Analytics se principiálně nespojuje s ostatními daty Google.

Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA a má certifikaci EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete zobrazit zde. Na základě této úmluvy mezi USA e Evropskou komisí zjistila poslední uvedená, že disponuje přiměřenou úrovní ochrany dat pro společnosti certifikované Privacy Shield.

Shromažďování dat vytvořených prostřednictvím cookies a vztahujících se na používání internetové stránky (vč. Vaší IP-adresy) u Google a zpracování těchto dat společností Google můžete zablokovat tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče dostupný pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

Pokud se chcete odhlásit ze sledovacích cookies používaných na našich webových stránkách nebo změnit vaše nastavení, použijte tento odkaz:

Změňte nastavení odhlášení a nastavení souborů cookie

5. Reklama přes marketingové sítě Google AdWords Remarketing

Přes Google Adwords se provádí reklama těchto webových stránek ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích osob. K tomu se při návštěvě našich webových stránek se uloží tzv. Remarketing cookie od Google, který pomocí pseudonymního cookieID a na základě Vámi navštívených stránek umožňuje reklamu vycházející z příslušných zájmových okruhů. To slouží k ochraně našich převážně oprávněných zájmů týkajících se optimálního tržního využití našich webových stránek v rámci zvážení zájmů.

Nad tento rámec se zpracování dat uskutečňuje jen tehdy, pokud společnosti Google udělíte souhlas k tomu, že historie Vašich webových aplikací a prohlížeče Google propojí s Vaším účtem Google a k personalizaci na internetu zobrazované reklamy budou použita data z Vašeho účtu u Google. Pokud budete v tomto případě během návštěvy našich webových stránek přihlášeni u Google, použije Google Vaše data společně s daty Google Analytics k vytváření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing přesahující rámec zařízení. K tomu budou Vaše osobní data z Google dočasně propojena s daty Google Analytics pro vytvoření cílových skupin.

Google AdWords Remarketing je nabídka společnosti Google LLC (www.google.com). Společnost Google LLC má hlavní sídlo v USA a má certifikaci EU-US-Privacy Shield. Aktuální certifikát si můžete zobrazit zde. Na základě této úmluvy mezi USA e Evropskou komisí zjistila poslední uvedená, že disponuje přiměřenou úrovní ochrany dat pro společnosti certifikované Privacy Shield.

Remarketing-Cookie můžete deaktivovat tímto odkazem. Mimo to se můžete o použití coocies informovat u Digital Advertising Alliance a provádět zde nastavení.

6. Kontaktní možnosti a Vaše práva

Máte právo na bezplatné poskytnutí informací o námi uložených datech týkajících se Vaší osoby, příp. právo na jejich opravu, omezení zpracování, přenositelnost dat nebo jejich vymazání.

U dotazů týkajících se zjišťování, zpracování nebo využití Vašich osobních dat, při podávání informací, opravách, blokaci nebo vymazání dat a při odvolání uděleného souhlasu nebo námitce proti určitému druhu použití dat se prosím obraťte přímo na nás prostřednictvím kontaktních dat uvedených v impresu.

Navíc máte právo na podání stížnosti u příslušného dozorujícího úřadu na ochranu osobních dat.

 

Právo na odvolání

Pokud k ochraně našich převážně oprávněných zájmů zpracováváme osobní data podle výše uvedeného popisu, můžete odvolat zpracování těchto dat při budoucím zpracování. Pokud se zpracování provádí k účelům direktmarketingu, můžete toto právo uplatnit tak, jak je popsáno výše. Pokud se zpracování provádí k jiným účelům, máte právo na odvolání jen v případě, že existují důvody, které vyplývají z Vaší zvláštní situace.

Po uplatnění Vašeho práva na odvolání nebudou Vaše osobní data dále k těmto účelům zpracovávána, ledaže budeme moci prokázat nezbytné důvody hodné ochrany pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a výsadami nebo pokud zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obraně zákonných nároků.

To neplatí, pokud se zpracování provádí k účelům direktmarketingu. V tom případě již Vaše osobní data nebudeme k tomuto účelu dále zpracovávat.

25.5.2018