Test těsnosti indikačními plyny jako helium

Hledání nejmenších netěsností

Netoxický, bez zápachu a snadno prokazatelný – vzácný plyn helium nabízí četné výhody. Proto jsme vyvinuli kompletní a poptávkově orientované koncepty testování  heliem a dalšími detekčními plyny.

Helium se v okolním vzduchu vyskytuje pouze v nepatrné koncentraci a nereaguje s jinými plyny. Kromě toho jej lze používat nezávisle na změnách teploty a objemu.

V důsledku toho jsou možné rychlé testy, při nichž jsou detekovány i nejmenší netěsnosti. Zde společnost ZELTWANGER rozšířila své odborné znalosti a prostřednictvím přístrojů ZEDcell a ZEDdetect nabízí komplexní adaptabilní testovací systémy pro testování indikačními plyny.

ZEDcell – zařízení pro test těsnosti indikačními plyny

Společnost ZELTWANGER se považuje nejen za dodavatele systémů testování těsnosti, nýbrž za komplexního systémového partnera, který sleduje měnící se požadavky při zajišťování kvality.

Proto jsme vyvinuli ZEDcell, standardizované, roboticky řízené zařízení, kterým prostřednictvím čichové zkoušky lokalizujete i minimální netěsnosti. Lze je rychle přizpůsobit Vašim potřebám a bez problémů se integruje do Vašich výrobních linek.

Výhody ZEDcell

 • Metoda testování čichová zkouška

 • Minimální míry netěsnosti, vysoká opakovatelnost

 • Reprodukovatelnost

 • Koncept, technika, automatizace a montáž z jednoho zdroje

 • Snadná kalibrace

ZEDcell pro čichovou zkoušku heliem

ZEDdetect – vakuový test a akumulační metoda

Se ZEDdetect jsme vyvinuli modulární systém pro testovací metodu vakuum a akumulace. Přitom nakonfigurujeme testovací komoru podle Vašich požadavků, resp. testovací metody.

Výhody ZEDdetect

 • Testovací metoda vakuová metoda a akumulační metoda

 • Standardizovaná procesní a řídicí technika

 • Škálovatelnost podle velikosti testovaného výrobku

 • Ruční i automatické nakládání

 • Flexibilní napojení zákazníka přes OPC UA

Hledáte-li systém pro test těsnosti indikačními plyny, pak kontaktujte náš servis. Kompetentně Vám poradíme.

Testovací metoda s indikačními plyny jako helium

Podle aplikačního prostředí a požadavku jsou zvláště vhodné tři metody testování těsnosti indikačními plyny jako je helium nebo vodík: čichová zkouška, akumulační test a integrální vakuový test.

Představíme Vám podrobněji tyto metody:

Čichová zkouška

Použití: k lokalizaci netěsnosti

Testovaný předmět se uvede zkušebním plynem pod tlak. Pak se okolo dílu vede čichací sonda. Při úniku zjistí vyhledávač úniku unikající zkušební plyn a lokalizuje netěsnost.

 • Lokalizace netěsnosti
 • Zpravidla se testovaný objekt nemusí evakuovat – nebo přinejmenším ne zcela.
 • Snadné provedení
Grafika metody čichací zkoušky

Akumulační test

Aplikace: Testovaný předmět se musí testovat jako úplný výrobek.

Testovaný předmět se v jednoduché sběrné komoře, která je pod atmosférickým tlakem, naplní zkušebním plynem. Po uplynutí doby akumulace zanalyzuje detektor vzduch v komoře a zjistí, zda je měřitelný nárůst koncentrace zkušebního plynu.

 • Lze snadno integrovat do výrobní linky
Grafika metody akumulačního testu

Integrální vakuový test

Aplikace: ve výrobních prostředích

Testovaný předmět se umístí do vakuové testovací komory a naplní se zkušebním plynem. Je-li přítomna netěsnost, uniká zkušební plyn z testovaného výrobku do testovací komory a je změřen vyhledávačem úniku.

 • Velmi vysoká citlivost
 • Lze snadno integrovat do výrobní linky
 • Snadná kalibrace
 • Vysoká opakovatelnost
Grafika metody integrálního vakuového testu
Grafika měr netěsností jednotlivých testů

Míry netěsností jednotlivých testů ukazují přesnost metod.

Další otázky?

Test těsnosti vzduchem

Naše výrobky

Informujte se o technických podrobnostech přímo u našich výrobků.

Servis

Při otázkách ohledně zařízení a metod kontaktujte náš servis.

Obraťte se na nás
Máte ještě nějaké otázky?