Naše služby: Od konceptu až po školení

Servis test těsnosti

Jak začleníte procesy testování těsnosti účinně a snadno do svých výrobních postupů? Jaké jsou předpoklady provádí integrace z hlediska personálu? 

My ze servisu ZELTWANGER Vám poradíme a obsáhle Vás vyškolíme. Vyřešíme s Vámi i dotazy týkající se údržby a oprav.

Zákaznický servis a podpora

Vyskytují se problémy s Vašimi přístroji nebo je nutné provést údržbu? Náš podpůrný tým je Vám kdykoliv k dispozici.

Pomůžeme Vám dále i při instalaci softwaru pro vzdálenou údržbu.

Servis Zeltwanger: Řídicí tablet

Kalibrace

Přístroje na testování těsnosti se u našich zákazníků používají k zajištění kvality. Pro zaručení správných výsledků měření je nezbytná pravidelná kalibrace.

Ostatně, používáte-li měřicí modul ZEDcore, není nutné zasílat ke kalibraci celý přístroj na testování těsnosti.

Mann beim warten eines ZED-Gerätes - Kalibrierung, ein Service von ZELTWANGER Dichtheitsprüfung

Vaši kontaktní partneři v zákaznickém servisu

Kontaktujte nás při dotazech ohledně softwaru pro vzdálenou údržbu, při problémech s Vašimi přístroji a pro kalibrační servis.

Základní posouzení a poradenství

Servis ZELTWANGER Dichtheitsprüfung vždy znamená, že nejprve zanalyzujeme Vaše požadavky a podmínky na místě.

Při základním posouzení zjistí vysoce specializovaní aplikační vývojáři správné parametry testu, provedou analýzy způsobilosti měření a ověří, jaká metoda testování je proveditelná a nákladově efektivní. Tímto způsobem demonstrujeme dosažitelný bezpečný test.

Naše zkušenosti načerpané za několik desítek let v oblasti aplikačních vývojů, studií proveditelnosti a vývojových projektů, které jsme se zákazníky realizovali, jsou nejlepším předpokladem pro vytvoření optimálního naplánování integrace pro Vaše výrobní procesy. Na vyžádání nabízíme další školení dle individuálních potřeb zákazníka. V případě zájmu se obraťte na svou kontaktní osobu. 

Školení a workshopy

Protože jsou v oblasti testování těsnosti požadovány komplexní vědomosti a četné zkušenosti, nabízíme svým zákazníkům rozsáhlé a individuální školení jejich pracovníků.

S různými stěžejními body zaměřujeme naše uživatelská školení na:

  • Obsluhu zařízení
  • Servisní techniky
  • Projektanty a vývojáře
  • Seminář testování těsnosti: Teorie a praxe

Další školení specifická pro zákazníky nabízíme na dotaz. V případě zájmu kontaktujte svého kontaktního partnera.

Školící místnost s podklady - servis společnosti Zeltwanger Dichtheitsprüfung

Vaši kontaktní partneři v oblasti prodeje

Kontaktujte nás, přejete-li si nabídku nebo chcete-li nás poznat. Oslovte nás i na školeních a Resident Engineeringu.

Robina Korevaarová
Zákaznický servis & prodej
ZELTWANGER AMT
+420 541 262-101
info@zeltwanger.cz

PLÁNOVÁNÍ A INTEGRACE – KROKY K VAŠEMU ŘEŠENÍ

ZÁKLADNÍ POSOUZENÍ
PŘEDBĚŽNÉ POKUSY
ADAPTACE
UVEDENÍ DO PROVOZU
ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ
ÚDRŽBA A KALIBRACE

1. Při základním posouzení na místě zjistíme relevantní parametry testování a vybereme vhodnou metodu testování.

2. Po stanovení metody testování a parametrů testování provedeme předběžné pokusy, které se zdokumentují a vyhodnotí.

3. Je-li koncept integrace, vybereme přístroje, software, adaptér a příslušenství a případně je přizpůsobíme Vašim požadavkům.

4. Procesy testování těsnosti a funkčnosti se na místě integrují do Vašich výrobních postupů a uvedeme je do provozu.

5. Vyškolíme Vaše pracovnice a pracovníky v oblasti jejich odpovědnosti.

6. Pro údržbu a kalibraci přístrojů je připravený náš podpůrný tým.

Obraťte se na nás
Máte ještě nějaké otázky?