• Jeden tým pro všechny případy

  • Jen málokdo je taková třída

  • Společně přerosteme i sami sebe

  • Nejsilnější stránkou jsou naši zaměstnanci

Tam, kde technika fascinuje

Práce ve společnosti ZELTWANGER

Pracovat ve špičkové společnosti v oblasti inovací – to znamená fascinující technické informace ze světa automatizace, robotiky, manipulace, výroby a testů těsnosti – a ještě mnohem víc.

Spojujeme naši sílu inovace s výhodami společnosti řízené majitelem: Naší vizí je plochá hierarchie, důvěryhodné pracovní prostředí, podpora nezávislosti a vlastní odpovědnosti, jakož i vzájemný respekt.

Pracovníci u strojů

Našim zaměstnancům nabízíme nejen pracovní místa, ale také individuální prostor.

Zde se mohou osobně rozvíjet nejen talenty, ale i společnost jako celek. Základem naší každodenní práce je prožitá fascinace: technologiemi a lidmi, novými věcmi a každodenním životem.

Dva učňové před skříňovým rozvaděčem
Pracovníci na vánočním večírku společnosti ZELTWANGER

Přitom se spoléháme na pracovní prostředí, které navrhujeme podle našich hodnot a na sdílenou hrdost na vlastní výkonnost – obojí zakotvené ve vědomě prožívaném napětí mezi ukotveností a neustálou změnou.

Hodnoty – na čem nám záleží

Zatímco vize znamená to, čeho chceme dosáhnout, hodnoty nám ukazují, kudy vede cesta k dosažení cíle. Našimi hodnotami jsou radost, svoboda a harmonie. Utvářejí firemní kulturu ZELTWANGER a určují interakci mezi zaměstnanci i kontakt se zákazníky a partnery. Jsou měřítkem naší každodenní práce.

  • Radost je pro nás měřítkem úspěšného jednání. Bez radosti jsou inovace a technologické maximální výkony nepředstavitelné. Lidé, kteří pracují ve společnosti ZELTWANGER, tak činí s vášní a radostí.
  • Svobodu nevnímáme jako absenci pravidel, ale jako způsob, jak může jednotlivec dojít k ideálnímu výsledku. Základem jsou kompetence, orientace na cíl a prožitá důvěra v každého jednotlivého zaměstnance.
  • Harmonií žijeme jak uvnitř, tak i navenek. Naše soužití je určováno úctou, respektem, důvěrou, otevřeností a poctivostí.

ZÍSKAT NĚCO NAVÍC

BENEFITY VE SPOLEČNOSTI ZELTWANGER

Každý se dále vzdělává – komplexně a s orientací na své potřeby.

V případě důležitých událostí dostanete zvláštní dovolenou.

Každý bude kompetentně zaškolen.

Nabízíme smlouvy na dobu neurčitou.

U nás má každý prostor pro vlastní myšlenky a rozhodnutí.

V rámci společnosti se staráme o důchodové zabezpečení.

Podporujeme soudržnost prostřednictvím akcí zaměstnanců a sportovních akcí.

Zaměstnanci mají možnost účastnit se práce v zahraničí.

Pracujeme s nejmodernějšími špičkovými stroji.

Slavíme životní i služební jubilea.

Se společností ZELTWANGER se Vám rozšíří obzory

ZELTWANGER je doma ve třech zemích. Proto můžeme našim zaměstnancům nabídnout možnost získat v rámci společnosti zkušenosti v zahraničí.

Jednou z možností je ucházet se o práci v USA nebo České republice. Zde můžou všichni najít volná místa.

Práce ve společnosti ZELTWANGER se vyznačuje všude stejnými hodnotami. A přesto zde najdeme v každodenní práci rozdíly.

Ryan Megliss, pracovník společnosti ZELTWANGER USA

Ve společnosti ZELTWANGER v Charlestonu se setkává to nejlepší ze dvou světů: německá firemní kultura a americký životní styl. Proto je tady uvolněnější atmosféra. Přicházíte do práce v žabkách, převlečete se do pracovního, a i když je to někdy těžké, snaží se každý z nás myslet pozitivně. Prostě Váš postoj je zde obzvláště důležitý.“

Ryan Megliss, ZELTWANGER Charleston

 

Vzbudili jsme Váš zájem? Potom se informujte o Vašich možnostech v naší společnosti.

Odborní a vedoucí pracovníci

Obraťte se na nás
Máte ještě nějaké otázky?