VÝROBKY PRO TESTOVÁNÍ TĚSNOSTI

MODERNÍ, PŘESNÉ A FLEXIBILNÍ

Naše výrobky pro testování těsnosti

Modulární měřicí modul pro použití v řadě přístrojů ZED

Flexibilní samostatný přístroj s inteligentními přídavnými funkcemi

Modulární přístroje pro vícekanálový test těsnosti

Decentralizovaný měřicí a testovací modul

Jednokanálový přístroj pro měřicí metodu relativního tlaku

Univerzální řídicí a vyhodnocovací jednotka

Flexibilní testovací systém způsobilý pro umístění do racku

Částečně automatizovaná testovací stanice s testovacím přístrojem ZEDbase+

Konfigurovatelné zařízení s posuvnými saněmi

Automatizovaná čichová zkouška

Univerzální řídicí a vyhodnocovací jednotka

Softwarové řešení pro správu přístrojů ZED

Série adaptérů pro spojení přístroje ZED a testovaného výrobku

Příslušenství ke kontrole a parametrizaci

Příslušenství k parametrizaci a kontrole