Známe správný zkušební postup

Pro zkoušku těsnosti jsou k dispozici různé zkušební metody, při nichž se využívá vzduch nebo detekční plyny. Rádi vám předložíme komplexní nabídku v podobě studií proveditelnosti, abychom určili optimální zkušební postup pro vaši specifikaci.

Zkušební metody se vzduchem

Zkušební metody se vzduchem

Pomocí měření průtoku a změny tlaku lze aplikovat mnoho účinných zkušebních metod.
Zkušební metody s detekčními plyny

Zkušební metody s detekčními plyny

Testování netěsností s detekčními plyny, jako je helium, umožňuje odhalit i ty nejmenší netěsnosti.