Trvalá udržitelnost u ZELTWANGER

Úspěch začíná odpovědností

To, jak jednáme jako rostoucí podnik, má dopady na naše bližní a životní prostředí. Tuto odpovědnost bereme vážně a činíme z ní základ našich rozhodnutí.

Přebíráme společenskou odpovědnost

Považujeme se za součást společnosti. Regionům, ve kterých se pohybujeme, nabízíme kreativní impulsy, na budoucnost orientovaná pracovní a studijní místa a přebíráme sociální odpovědnost. Přitom podporujeme vybrané projekty dary.

Mladý muž u stroje

Tyto projekty nám leží na srdcích

Žákovská inženýrská akademie

Od školního roku 2017/18 je společnost ZELTWANGER oficiálním vzdělávacím partnerem gymnázia Firstwald v Mössingenu/Kusterdingenu. Prvním společným projektem v rámci takzvané Žákovské inženýrské akademie (SIA) je stavba svačinového automatu. Deset žáků stupně J1 navštěvuje dobrovolně zvolený seminární kurz jako doplňující školní obor. Ve firmě ZELTWANGER je projekt podporovaný školitelem panem Kurzem (mechatronik) a panem Kärcherem (průmyslový mechanik) a rovněž našimi učni.

Technika AG ve škole Geschwister-Scholl

Jak jde frézování? A jak funguje soustruh? Technika nás fascinuje a radost z ní rádi předáváme dále: Dvě hodiny týdně utváří ZELTWANGER společně s odborným učitelem techniky pracovní skupinu Technika ve škole Geschwister-Scholl. A ta je sedmáky velmi dobře přijímána.

Technická akademie Tübingen

Technická akademie je součástí podpůrného programu pro zvláště nadané žáky, který uvedlo v život bádensko-württemberské ministerstvo pro kulturu, mládež a sport. Otevírá žákyním a žákům nižších stupňů možnost zabývat se různými tématy z oblasti přírodních věd a techniky a rovněž z oblasti médií. Pod vedením odborníků zažívají účastníci přímo v provozu, jak se uplatňují v praxi teoretické znalosti. Společnost ZELTWANGER patří k těmto odborníkům a staví s mládeží například jedinečnou hru 4. vyhrává.

Více k tomu si přečtete zde.

Kompas výběru povolání Metall

Od roku 2015 je společnost ZELTWANGER partnerem kompasu výběru povolání Metall. Vzdělávací projekt se každoročně odehrává v rámci iniciativy Südwestmetall (Svaz kovoprůmyslu a elektroprůmyslu Baden-Württemberg e.V.) a je organizovaný společností BBQ Tübingen (berufliche Bildung GmbH Tübingen). Již třikrát tak mohli žáci u společnosti ZELTWANGER zavětřit a přiložit ruku k dílu: Na různých stanicích se společně s žáky vyráběl malý výrobek. 

Internetová kavárna Kaffeeklatsch.de

„Učit se od sebe – využít pro sebe“: S tímto mottem provozují učni ZELTWANGER internetovou kavárnu pro seniory v městské části Derendingen (Samariterstift v Mühlenviertel). Davkrát měsíčně sem přicházejí senioři s regionu, aby od našich učňů získali rady a triky pro zacházení s počítačem a internetem – a sice vhodně pro seniory. 

Ambulance pro zrakově postižené na oční klinice Tübingen

S podporou společnosti ZELTWANGER může pokračovat školní ordinační hodina ambulance pro zrakově postižené univerzitní kliniky. Ambulance pro zrakově postižené provádí lékařskou a pedagogickou diagnostiku a poradenství v jednom místě. Tak lze rodičům zrakově postižených dětí během jednoho dne vyslovit doporučení, jaká škola je pro jejich dítě nejlepší.

Německo-americký institut Tübingen (d.a.i.)

ZELTWANGER a d.a.i. spolupracují v mnoha oblastech. Tak pomáhá d.a.i. s jazykovými kurzy a interkulturálními vzdělávacími nabídkami úspěšně utvářet angažovanost společnosti ZELTWANGER v USA. Společnost ZELTWANGER podporuje práci d.a.i. darem nových židlí do sálu pro pořádání akcí nebo pro renovaci konferenční místnosti Ann Arbor.

Ohniskové projekty

S mnoha dalšími většími i menšími zapojeními se ZELTWANGER pokouší pomáhat tak, kde je to naléhavě potřebné. Zprávy o tom se nacházejí v tiskové oblasti.

Jednáme s povědomím o ekologii

Naše úcta vůči životnímu prostředí je ovlivňována pochopením, že přirozená rovnováha prostředí, ve kterém my lidé žijeme, je elementárním základem pro nás a naše bližní.

Zásahů, které prostředí našeho podniku poškozují, se chceme vyvarovat, abychom trvale zachovali kvalitu života nás a našich dětí.

Povědomí o ekologii je proto pevnou součástí naší podnikové kultury.

Pro výrobní podnik je obtížné zcela zabránit škodlivým vlivům na naše prostředí. Proto je náš koncept zaměřený na to, udržovat tyto vlivy co nejmenší.

V podniku jsou identifikované všechny oblasti, které by mohly mít škodlivý vliv na životní prostředí. Z toho jsou vyvozována odpovídající zlepšovací opatření.

Novostavba v Eisenbahnstraße

Dbáme na trvalou udržitelnost

Jak novostavba, tak i stávající budova jsou opatřené energeticky úspornými žárovkami. Všechny nově pořízené obráběcí stroje mají modul rekuperace energie. Při rekuperaci se energie při brzdění přivádí zpět do elektrické sítě.

Využíváme odpadní teplo kompresorů a obráběcích strojů k vytápění kancelářských prostor a výroby a rovněž k úpravě teplé vody. Naše novostavba v Eisenbahnstraße byla v letech 2017/18 postavena podle nejnovějších energetických směrnic. Stávající budova z roku 1989 byla rovněž důkladně sanována, to znamená, že se provedla kompletní obnova a izolace oken a venkovní fasády.

Sázíme na férovost, transparentnost a věrohodnost

Výňatek z kodexu chování podnikové skupiny ZELTWANGER

Seznamte se s námi lépe

Zjistěte více o tom, co nás pohání
Vyprávíme náš příběh
Možnosti kariéry pro inovativní hlavy
Obraťte se na nás
Máte ještě nějaké otázky?
ZELTWANGER
  • ZELTWANGER Marketing a podniková komunikace
  • +49 7071 3663-301
  • pr@zeltwanger.de