Naše mise u ZELTWANGER

Technika činí radost

ZELTWANGER znamená kompetenci, inovaci a technická řešení na nejvyšší úrovni.

Možná je to však pouze důsledně zažitá podniková kultura, která nejen určuje způsob naší spolupráce, ale je i důvodem, proč skupina podniků ZELTWANGER vůbec existuje.

Zakladatelská vize

Společnost ZELTWANGER vznikla z přesvědčení, že je možné lépe utvářet spolupráci a podnikatelské jednání. To lze popsat třemi hesly, která v roce 1982 vedla k založení společnosti ZELTWANGER a ještě dnes jsou měřítkem podnikatelských rozhodnutí: Radost, svoboda a harmonie.

Radost je pro nás základ úspěšného jednání. Bez radosti nejsou inovace a technologické maximální výkony myslitelné. Lidé, kteří u společnosti ZELTWANGER pracují, to dělají z vášně a s radostí.

Svobodu nechápeme jako absenci pravidel, nýbrž jako možnost pro každého jednotlivce, aby si sám určil cestu k ideálnímu výsledku. Základy k tomu jsou kvalifikace, orientace na cíl a zažívaná důvěra v každou jednotlivou pracovnici a každého jednotlivého pracovníka.

Harmonii prožíváme směrem dovnitř i ven. Úcta, respekt, důvěra, upřímnost a poctivost určují naši vzájemnost. Coby podnik přebíráme společenskou odpovědnost a vyrábíme pouze věci, které jsou člověku a životnímu prostředí k užitku.

NAŠE HLAVNÍ PRINCIPY NÁS DEFINUJÍ


Na základě této zakladatelské vize prožívá dnes podniková skupina misi, kterou lze shrnout do jedné věty:

Jsme technologickými a inovačními lídry v našich oborech, dosahujeme toho vynikajícími výkony, prožívanou vášní a využíváním co nejlepších synergií.

Naše odpovědnost vzrostla

Historie – co nás ovlivnilo

Přebíráme odpovědnost

Naši zákazníci stojí v ústředí

Nabízíme pracovní místa, která udělají radost

Obraťte se na nás
Máte ještě nějaké otázky?
ZELTWANGER
  • ZELTWANGER Marketing a podniková komunikace
  • +49 7071 3663-301
  • pr@zeltwanger.de