Proč měření těsnosti?

Těsnost je důležitá pro správné fungování a spolehlivost mnoha výrobků. Díky včasnému rozpoznání vadných dílů již ve výrobním procesu, je možné předejít zbytečným výdajům během výroby či až po expedici. Spolehlivá kontrola těsnosti je nejúčinnějším opatřením proti reklamacím a s nimi spojené ztrátě dobrého jména. Také s ohledem na záruky je měření těsnosti často nepostradatelnou součástí managementu kvality. Rozhodující je přitom vždy výběr správné metody a správných zkušebních kritérií. Na dlouhodobou platnost zkoušky těsnosti má vliv i řízení kontrolních procesů a dokumentace výsledků. To vše dělá z měření těsnosti komplexní tematickou oblast. Firma ZELTWANGER AMT si proto dala za úkol nejen vyrábět přístroje, ale také vypracovávat pro zákazníky individuální a ucelené koncepty měření těsnosti a funkčnosti, orientované na skutečné potřeby uživatele.

Proč měření těsnosti