X-CELL 2018

Jedna buňka splní každý požadavek: X-CELL je modulární koncepce stroje pro montáž, manipulaci a testování

X-CELL: Jedna pracovní buňka, x možností

Je spolehlivá, s variabilní možností nasazení a individuálního rozšíření: Díky průkopnické koncepci strojů pro montáž a testování všech druhů razí společnost ZELTWANGER měřítka ve výrobě zařízení budoucnosti. Buňka X-CELL umožňuje rychlou a spolehlivou integraci výrobních požadavků, jednoduchou kombinaci libovolných procesů a na vyžádání i integrované zajištění kvality.

Buňka X-CELL je standardizovaná modulární obráběcí a zkušební buňka, která umožňuje jak robotické, tak i jiné manipulační koncepty. Je určena pro základní procesy, jako je laserové svařování, laserové značení, testy těsnosti nebo nakládání obráběcích strojů a je možné ji individuálně rozšiřovat. Díky modulární konstrukci se snadno přizpůsobí velikostem obrobku nebo procesním požadavkům. X-CELL lze použít nejen jako samostatné řešení, ale i jako zřetězené s jinými buňkami X-CELL nebo integrované do stávajících výrobních zařízení.

Kombinace automatizace a testů těsnosti je v průmyslu jedinečná

Modularizace a standardizace jsou při výrobě zařízení v projektu Průmyslu 4.0 současné doby tvrdou měnou. Zatímco standardizovaný design zjednodušuje digitalizaci výrobních procesů, modulárně rozšiřitelná buňka X-CELL umožňuje navíc účinnou realizaci specifických požadavků zákazníka. Tímto způsobem je možné pružně reagovat na požadavky zákazníků a upravit výrobní řetězec podle modulárního systému každému požadavku.

Při vývoji a poskytování takových modulárních systémů vede společnost ZELTWANGER se sídlem v Dusslingenu se svými inteligentními systémovými koncepty první inovační ligu. Kromě toho má společnost rozsáhlé a stále rostoucí know-how, které překračuje rámec oboru. Společnost ZELTWANGER se tak může pro každou možnou automatizační úlohu spolehnout na osvědčené procesy. „Kombinace automatizace a testů těsnosti, tak jak ji nabízíme, je v tomto odvětví unikátní a představuje jedinečný rys,“ říká Ulrich Zeltwanger, ředitel společnosti ZELTWANGER. Díky modulárnímu kompletnímu řešení buňky X-CELL a všezahrnujícímu spektru služeb nabízí společnost ZELTWANGER odpověď, kterou společnosti v rámci projektu Průmysl 4.0 hledají.

Kontaktní osoba:

ZELTWANGER Automation GmbH
Jaro Zeltwanger
Maltschachstr. 32 | 72144 Dußlingen, Germany
Tel: +49 7072 92897-701 | Fax: +49 7072 92897-777
automation@zeltwanger.de