Vize společnosti ZELTWANGER

ZELTWANGER by měl být synonymem pro kompetence, inovace a technická řešení na nejvyšší úrovni. Toho je ovšem možné dosáhnou pouze ve chvíli, kdy budeme důsledně dodržovat naši podnikovou kulturu. Ta určuje naše hodnoty, udává pravidla vzájemné spolupráce a můžeme ji označit za základní kámen, na kterém je naše společnost vybudována.

U vzniku společnosti ZELTWANGER stálo přesvědčení, že je možné založit prosperující podnik na základě dobré spolupráce a kvalitních vztahů. Proto při založení společnosti v roce 1982 hrály důležitou úlohu tři slova, která jsou dodnes hlavním měřítkem při podnikovém rozhodování: radost, volnost a harmonie.

Radost chápeme jako základ pro každou úspěšnou činnost. Je nepředstavitelné, že bychom mohli dosáhnout špičkové technologické úrovně a podnítit vznik dalších inovací bez radosti z toho, co děláme. Lidé, kteří pracují ve společnosti ZELTWANGER pracují s nadšením a radostí.

Volnost nechápeme jako úplnou absenci pravidel, ale jako příležitost, aby si každý našel vlastní cestu k dosažení ideálního výsledku. Základem pro to je dostatečná kvalifikace, orientace na cíl a důvěra v každého pracovníka.

Harmonii prožíváme uvnitř i navenek. Naše soužití je založeno na ohleduplnosti, respektu, otevřenosti a důvěře. Bereme svou sociální odpovědnost vážně a vyrábíme pouze výrobky, které jsou lidem k užitku a neohrožují životní prostředí.

Na základě vize našeho zakladatele se skupina podniků ZELTWANGER v současnosti řídí ideály, které lze shrnou ve větě:

V oblasti technologií a inovací patříme ke špičce v našem oboru, čehož dosahujeme prostřednictvím vynikajících výkonů, opravdové vášně a dobrou spoluprací.

Z toho těží všichni, se kterými v rámci našeho podniku přicházíme do styku.

Díky inteligentním řešením poskytujeme našim zákazníkům vysoce kvalitní produkty.

Našim zaměstnancům nabízíme práci v inovativním prostředí plném důvěry, které vytváří dobré základy pro jejich další profesní i osobní rozvoj.

Našim obchodním partnerům zaručujeme poctivou spolupráci na nejvyšší úrovni.

Regionům, ve kterých působíme, dodáváme kreativní impulsy, nabízíme pracovní místa s možností dalšího vzdělávání orientovaného na budoucnost a chováme se s maximální společenskou odpovědností.

Vize společnosti ZELTWANGER