ZEDstation

zařízení pro jednoduché a efektivní měření netěsností v jednotlivých dílech, prototypech a sériových výrobcích

Kompletní modulární řešení ZEDstation kombinuje zařízení pro měření těsnosti spolu s adaptérem pro testovaný díl. Zkoušené díly jsou připevněny a utěsněny, a následně zasunuty do zkušební komory. Řídicí jednotky přístroje jsou integrované v jediném zařízení, ale pracují navzájem nezávisle, takže mohou okamžitě zobrazovat výsledky. Díky vysokému stupni standardizace se přístroj jednoduše obsluhuje a vzhledem ke svému výkonu má velmi atraktivní cenu. V případě potřeby je možné pomocí různých doplňků zařízení rozšířit.

Seznamte se blíže se ZEDstation.

ZEDstation 1