ZEDmod

zařízení pro komplexní vícekanálovou kontrolu těsnosti

Modulární přístroj měření těsnosti ZEDmod nabízí ty nejvyšší technické standardy a používá zcela nový software. S tímto přístrojem, který je zdokonalením modelu MMS, je možné pomocí čtyř navzájem nezávisle pracujících měřicích a zkušebních modulů, které se nacházejí v jedné kompaktní skříňce, kontrolovat těsnost až čtyř obrobků současně, přičemž každý modul může řídit i dva měřicí okruhy. ZEDmod tedy pracuje až s osmi paralelními měřicími okruhy. To umožňuje samostatné stacionární kontroly i multifunkční zkoušky těsnosti v automatizované výrobní lince.

Tyto moduly se dají individuálně konfigurovat podle potřeb zákazníka a jsou kompatibilní s následujícími měřícími metodami:

RD

Relativní tlak (volitelně: 2-kanály)

RD / GP

Relativní tlak s krycím zvonem

RD / DF

Relativní tlak s měřením průtoku

DD

Diferenční tlak

MF

Hmotnostní průtok

Seznamte se blíže se ZEDmod