Příslušenství pro přístroje měření těsnosti

ZELTWANGER Zkušební kapilára

Zkušební kapilára, určená ke zkouškám netěsnosti, se používá pro testování a parametrizaci zkoušek těsnosti zařízení. Zkušební kapilára je připojena k systému simulace netěsnosti zařízení. Obsahuje speciálně vyrobenou teplotně necitlivou skleněnou kapiláru, která je chráněna předfiltrem před kontaminací a kovovým krytem před poškozením. Zkušební kapilára je nakalibrována pro konkrétní zkušební tlak a konkrétní míru netěsnosti.

Seznamte se blíže se zkušební kapilára

ZELTWANGER Kalibrátor těsnosti

Kalibrátor těsnosti se používá pro kontrolu a parametrizaci zkušebních a kontrolních přístrojů těsnosti. Zařízení se připojuje k simulaci netěsnosti přístroje a pomocí řízeného škrcení se nastaví požadovaná míra netěsnosti v závislosti na stávajícím zkušebním tlaku.

Seznamte se blíže se kalibrátor netěsností