Přístroje pro měření těsnosti

S pomocí měřicích přístrojů naší řady můžeme zajistit všechny zkušební metody, při kterých je používáno medium vzduch.

S naší řadou měřicích přístrojů „ZED“ Vám můžeme nabídnout spolehlivé řešení měření netěsnosti vhodné pro každou situaci. Ať se jedná o malý mobilní přístroj nebo kompletní stanici, vždy platí, že naše přístroje jsou procesně bezpečné, spolehlivé, snadno ovladatelné a lze je hladce implementovat do stávajících procesů. Díky vývoji vlastního softwaru jsme schopni bez problémů splnit jakékoli individuální nastavení a v případě potřeby také dokážeme spojit měřicí kontrolní systém s kontrolním systémem strojního zařízení.