Měření hřídelového těsnícího kroužku

Měření hřídelového těsnícího kroužku

Kontrola netěsnosti na hřídelovém těsnícím kroužku se provádí ve dvou krocích:

1. Hlavní zkušební prostor (např. prostor s olejem) je zatížen tlakem, přičemž zůstává zavřený obtokový ventil mezi prostorem oleje a zvonovou komorou. Během fáze ustálení se při netěsnosti na hřídelovém těsnicím kroužku po krátké době objeví stabilní průtok proti ovzduší na senzoru hmotnostního průtoku. Měří se v cm³/min.

2. Po ukončení první fáze měření se zavře ventil před senzorem hmotnostního průtoku a otevře obtok zvonu a provede se kontrola, která určí netěsnost hlavního prostoru (např. prostoru s olejem). Možná netěsnost na hřídelovém těsnícím kroužku se neutralizuje, protože oba prostory jsou navzájem propojené obtokem.