Zákaznické kompetenční týmy

Pro každého zákazníka sestavujeme speciální kompetenční tým, jehož součástí je i vybraná kontaktní osoba, která se zákazníkem úzce spolupracuje, a to v rámci jednoho či více projektů. Věříme, že úspěšná spolupráce se rodí z dokonalých znalostí potřeb našich zákazníků. Zákaznické kompetenční týmy zajišťují, aby se žádné znalosti neztratily. Díky stálé kontaktní osobě jsme navíc schopni navázat se zákazníkem úzkou spolupráci a budovat tak skutečné partnerství. Naše zákaznické kompetenční týmy hledají přímé cesty a individuální řešení.

Produktové kompetenční týmy