Pre-developed systém měření těsnosti s posuvným stolem

Ať již se jedná o paralelní nebo samostatnou testovací zařízení, náš pre-developed systém měření těsnosti s posuvným stolem v sobě spojuje rychlost a jednoduchost využití s přesností, spolehlivostí a komplexní dokumentací výsledků. V systému měření těsnosti s posuvným stolem se know-how v oblasti automatizačních technologií snoubí s technologickou vyspělostí v oblasti měření těsnosti s použitím vzduchu. Díky odzkoušeným technologiím a modulární konstrukci lze tuto koncepci zařízení během velmi krátké doby přizpůsobit individuálním požadavkům zákazníka. Také integrace do stávajících linek je jednoduchá a bezproblémová. Zařízení umožňuje rychlé přestavení mezi různými obrobky. Individuální adaptace a velké těsnící plochy umožňují kontrolu dílů různých velikostí. System měření těsnosti s posuvným stolem obsahuje integrované řízení systému a zkušebních přístrojů a umožňuje využívání různých zkušebních metod. Na vyžádání můžeme měření těsnosti doplnit o montážní operace.

Posuvný suport