Robotická zařízení

Nasazení robotů je efektivní především v těch případech, kdy se jedná o velmi přesnou a komplexní manipulaci s produktem. V zásadě jsme schopni integrovat robotické systémy téměř do každé architektury zařízení. V oblasti robotických buněk realizuje robot přísun obrobků pro nejrůznější procesy a umožňuje tak velký rozsah procesů na velmi malém prostoru.

Robotická zařízení 1
Robotická zařízení 2