BEZPEČNOST A ÚČINNOST VODÍKOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Vodíková technologie hraje důležitou roli v přechodu na obnovitelné zdroje energií. Těsnost palivových článků a elektrolyzérů je rozhodujícím faktorem úspěchu pro jejich bezpečnost a účinnost. Jako přední dodavatel technologie zkoušek těsnosti a dlouholetý partner mnoha výrobců automobilů v oblasti vývoje nabízíme inovativní testovací systémy pro bipolární desky, soustavy palivových článků, systémy palivových článků a elektrolyzéry.

Leak testing of fuel cells
Zkoušky těsnosti s nadšením pro nejmodernější technologie: ZELTWANGER vyvíjí pokročilá zkušební řešení se vzduchem a detekčními plyny v jakékoli úrovni automatizace.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

BIPOLÁRNÍCH DESEK

ZKOUŠKA TĚSNOSTI BIPOLÁRNÍCH DESEK

Malé zkušební objemy, velmi nízká míra úniku, která má být identifikována, a velký počet dutin, které mají být testovány, patří mezi hlavní výzvy při zkoušce těsnosti bipolárních desek. S využitím vhodných technik a zkušebních metod, jako je použití metody relativního tlaku ve spojení s externím ventilovým blokem nebo integrovaným vakuovým testováním s detekčními plyny, jsme schopni dosáhnout spolehlivých výsledků zkoušek.

ZKOUŠKA TĚSNOSTI SOUSTAV PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ

Soustavy palivových článků musí být mimořádně těsné. Pro spolehlivé testování těchto složitých systémů se používají různé zkušební metody, jako je metoda hmotnostního průtoku. Pro přesnou lokalizaci netěsností a pro zajištění vysoké reprodukovatelnosti se pro palivové články používají přesně řízené testy s detekčními plyny, jako je helium. Kromě toho lze provést i další kroky, jako je utěsnění soustavy a označení zjištěných netěsností.

SOUSTAV PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ
SYSTÉMŮ PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ

ZKOUŠKA TĚSNOSTI SYSTÉMŮ PALIVOVÝCH ČLÁNKŮ

Systém palivových článků se skládá z mnoha různých součástí a obvodů. Požadavky na těsnost součástí, jako je zvlhčovač, ventilátor recirkulace vodíku nebo potrubí, závisí na tom, ve kterém obvodu se nacházejí. Čistě z bezpečnostních důvodů jsou požadavky na anodový obvod (H2) vyšší než na straně katody. Zkoušky těsnosti těchto součástí mají rozhodující význam pro zajištění bezpečnosti, ale také účinnosti a výkonu systému palivových článků.

German Fuel Cell Cooperation

Jsme členem German Fuel Cell Cooperation, vašeho partnera pro výrobní závody – od kovového pásu AŽ po palivový článek nebo soustav elektrolyzérů.

Jak efektivně vyrábět palivové články budoucnosti? Tuto otázku si položily společnosti ARDENNE, Weil Technology a ZELTWANGER. Využijte znalostí a odborných znalostí těchto tří společností pro každý krok ve výrobním řetězci.

PLNĚ AUTOMATIZOVANÁ A ŘETĚZOVÁ VÝROBNÍ LINKA

OBJEVTE PROFESIONÁLNÍ ZKOUŠKY TĚSNOSTI  

Pracujete na projektu, který vyžaduje zkoušky těsnosti?
Zeptejte se našich odborníků na zkušební metody, zařízení nebo postupy.

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA TĚSNOSTI

Jsme vaším partnerem ve všech oblastech zkoušek těsnosti.

TECHNOLOGIE

TECHNOLOGIE VE SVÉ NEJLEPŠÍ PODOBĚ

Svá zařízení a software vyvíjíme a vytváříme sami.  Díky tomu dokážeme zajistit, aby optimálně plnily své úkoly a splňovali naše vysoké standardy v oblasti technologií a kvality.

INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ

INDIVIDUÁLNĚ PŘIZPŮSOBITELNÉ

Díky modulární konstrukci a přizpůsobitelnému softwaru lze naše řešení přizpůsobit na míru vašim potřebám. Dokážeme vytvořit přizpůsobení na míru vašim testovacím objektům.

KNOW-HOW

KNOW-HOW PRO VÁŠ PROJEKT

Společně s vámi určíme vhodné zkušební metody a v případě potřeby vyhotovíme studie proveditelnosti. Naše školení umožní vašim zaměstnancům úspěšně zvládnout zkušební postupy.

SERVIS A PODPORA

SERVIS A PODPORA

Podporujeme vás při uvádění zařízení do provozu. Naše technická podpora, pravidelné kalibrace v souladu s ISO 17025 a servis náhradních dílů zajišťují přesnost a spolehlivost vašich zařízení.