Prediktivní údržba

Výroba, která přemýšlí

Krátce před výpadkem funkce válce ve stroji se zobrazí zpráva, že je třeba jej vyměnit. Součástí této zprávy je nabídka termínu údržby společnosti ZELTWANGER, která může vadný díl vyměnit.

Toto je prediktivní výroba – prediktivní údržba od společnosti ZELTWANGER.

Zvýšení obratu a bezpečnosti – Prediktivní údržba má jasně vyčíslitelné výhody. Každý, kdo umí předvídat, kdy je třeba díly v zařízeních a strojích vyměnit před tím, než se rozbijí, se vyhne prostojům a situacím, kdy mohou vadné díly vyvolávat nebezpečné chybné interpretace.

Vyhodnocením dat všech senzorů a akčních členů v našich zařízeních lze identifikovat mnoho problémů dříve, než se skutečně stanou problémem, např. kolísání teploty v napájecím zdroji, změny hodnot stlačeného vzduchu nebo počet spínacích cyklů.

Žena na ovládacím tabletu pro software prediktivní údržby společnosti Zeltwanger

Prediktivní výroba šetří náklady

Kdy se servisní zásah skutečně vyplatí, zjišťujeme pomocí matematických metod. To znamená, že cílená údržba může snížit investiční náklady, protože díly se mění pouze tehdy, když je to skutečně nutné.

Také dochází ke snížení nákladů na energii, protože pomocí prediktivní údržby je možné řídit vypínání přiváděného vzduchu během (procesních) přestávek.

Současně také platí, že stroje, které nemají prostoje, vykazují vyšší výkon a dostupnost zařízení.

Prediktivní údržba jako kompletní balíček:

 • Trvale integrovaný hardware a software pro monitorování podmínek našeho partnera Festo v našich zařízeních a strojích

 • Zobrazení prostřednictvím srozumitelně strukturované a intuitivně ovládané palubní desky

 • Naše údržba, která je informována prostřednictvím cloudu, s Vámi predikativně a proaktivně domlouvá termíny

 • Bezpečný přenos Vašich dat do cloudu

Software – srdce prediktivní údržby

Takto funguje technologie

Prediktivní údržba je vytvořena interakcí hardwaru a softwaru v zařízeních. Přitom dochází k analýze procesů a ukládání dat do cloudu a k jejich vyhodnocení.

Na řídícím panelu se zobrazí výsledky tohoto monitorování stavu (Condition Monitoring), jedná se o cílený přehled tisíců naměřených hodnot.

Jsou zobrazeny i ty nejmenší změny v procesech a lze předvídat načasování údržby zařízení.

Jaká data se měří pro prediktivní údržbu?

Ve skutečnosti mohou být všechny procesy, které se v zařízení uskuteční, sledovány a vyhodnocovány. Některé z nich jsou následující:

 •  Teplota stroje
  → Odkaz na zvýšené tření a vyšší stupeň opotřebení
 •  Tlak
  → Tlakové ztráty např. poukazují na průsak
 •  Chvění
  → Poskytují například výpovědi týkající se přetížení stroje a eventuálně blížící se havárie
 •  Spínací cykly
  → Odkaz na obnovení ventilů a válců
Muž ve velké serverovně: Údaje pro prediktivní údržbu jsou v bezpečí

Bezpečnost Vašich dat

Prediktivní údržba shromažďuje velké množství dat. Je samozřejmé, že se tato data bezpečně ukládají. Cloudový server našeho partnera Festo se nachází v Německu, přístup je přes zabezpečené webové brány.

Svou roli hraje umělá inteligence

Robotické rameno

Umělá inteligence v oblasti strojů je především o strojovém učení. Zařízení vyhodnocují shromážděná data a jsou schopna v průběhu času samostatně upravit nastavení, když se podmínky změní.

To je obzvláště zajímavé v oblasti prediktivní údržby, protože na základě vyhodnocení dat se stroje učí automaticky upravovat předpovědi, když se změní okolnosti.

To se týká například teplotních rozdílů, vlhkosti vzduchu nebo silnějších nebo slabších vibrací (pokud jsou například v okolí nainstalovány nové stroje). Systém může ale také zahrnovat změny materiálu a optimalizovat výrobní takt.

S Vašimi procesy Vám poradíme

Produkty pro automatizaci

Poptávky

Máte zájem a chcete používat prediktivní údržbu ve Vaší společnosti? Potom nás oslovte.

Rozhraní OPC UA

Architektura rozhraní OPC UA je nedílnou součástí všech produktů společnosti ZELTWANGER.