Automatizace procesů

Úspěch potřebuje standardy

Montování, spojování, manipulace, testování – rozhodující pro kvalitu automatizace procesů je její integrace do výrobního postupu. Společnost ZELTWANGER takové procesy standardizuje a zajišťuje tak od začátku hladké pracovní toky, spolehlivost a bezpečnost plánování.

Vedle automatizace standardních procesů spočívá naše kompetence především v oblastech laserového svařování, laserového značení a testování těsnosti.

Naše inteligentní koncepty montáže a testování jsou založené na standardizovaných architekturách. Pokrývají přitom celé spektrum kompetencí: Analýzu, poradenství, vývoje specifické pro zákazníky, uvedení do provozu a zákaznický servis.

Automatizované testování těsnosti a funkčnosti

Testování chladicího okruhu autobaterie, zajištění vodotěsných přepínačů nebo testování přístrojů medicínské techniky z hlediska netěsností – v mnoha oborech je test těsnosti podstatnou součástí zajištění kvality a tím úspěchu podniku.

Se zkušeností a odborností na Vaší straně

U společnosti ZELTWANGER zkoumáme, vyvíjíme a školíme již spoustu let v oblasti testování těsnosti a funkčnosti. Tak vznikly vysoce specializované, v praxi ověřené systémy a rozsáhlá vlastní řada výrobků. Přitom umožňujeme metodu testování vzduchem a metodu testování heliem.

Avšak i testování zcela odlišných funkcí lze přes automatizaci procesů integrovat. K tomu patří:

 • obecné testování funkcí prostřednictvím testování funkčnosti
 • přesné změření točivých momentů měřením točivého momentu
 • měření průtoku médií prostřednictvím měření průtoku
 • elektrické zkoušení
 • zjištění izolační pevnosti vysokonapěťovou zkouškou
 • měření odporu
 • přezkoušení přítomnosti prostřednictvím kontroly přítomnosti
 • měření zdvihu
 • kontrola vzdáleností měřením vzdáleností
 • určení působících sil měřením sil
 • zjištění poloh měřením dráhy
 • měření dráhy síly

Automatizované laserové procesy

Přebíráme odpovědnost za Vaše procesy. Na základě našich platforem nepropouštějících laserové paprsky a světlo X-CELL a X-CELL MED vyvineme vhodná zařízení pro Vaše laserové aplikace.

V naší laboratoři laserových aplikací zvalidujeme Vaše procesy spolu s našimi partnery od prvních pokusů až po automatizované řešení zralé pro sériovou výrobu.

Přitom také hraje důležitou roli komplexní sledování – před, během a po svařování. Tak snížíme zmetkovitost ve výrobě a zvýšíme výtěžnost zařízení.

Standardizované procesy

Automatizace standardizovaných procesů u nás zahrnuje široké spektrum. Zanalyzujeme spolu s Vámi, v jakém pořadí se mají procesy začlenit a jaké platformy automatizační techniky se k tomu nejlépe hodí. Důležité jsou přitom otázky týkající se požadavků na flexibilitu ve výrobním procesu a na personální zdroje.

Standardizované procesy zahrnují:

 • Montování (šroubování, spojování, zalisování)
 • Manipulování (nakládka/vykládka, paletizace, podávání, zarovnávání, jednocení, přemístění, stohování/rozebírání stohů)
 • Dávkování (mazání tukem, olejování, lepení)
 • Popisování (ražení vrypů, bodové značení, barevné značení, inkoustový potisk, etiketování)
 • Tváření (ražení, zakrimpování, zatemování, rolování)
 • Oddělování/řezání

Další informace k automatizaci u společnosti ZELTWANGER

Automatizační platformy

Automatizační technika

Od X-CELL až po in-line zařízení

Servis

Váš kontaktní partner Vám pomůže při všech otázkách.

Obraťte se na nás
Máte ještě nějaké otázky?