MEDICÍNSKÁ TECHNIKA

KVALITA A BEZPEČNOST U MEDICÍNSKÝCH PŘÍSTROJŮ

Zařízení pro výrobu vakcín, označení UDI medicínských komponentů, test těsnosti Bioprocess Bags – obor medicínská technika je rozsáhlý a rozmanitý. Co jej všeobecně sjednocuje, je nárok na kvalitu a bezpečnost. Přitom vás podpoříme mnoha vysoce kompetentními řešeními a procesy.

NABÍDKA SLUŽEB SPOLEČNOSTI ZELTWANGER PRO MEDICÍNSKOU TECHNIKU

Automatizace procesů

Podpoříme vás naším dlouholetým a širokým know-how při automatizaci vašich procesů. Tak bude vaše výroba bezpečnější a efektivnější.

 • Montáž
 • Laserové svařování
 • Laserové značení
 • Test těsnosti
 • Zkouška funkce
 • Analýzy v laserové laboratoři
 • Integrace procesů
 • Spolehlivý doprovod od analýzy až po podporu
Automatizace procesů ve výrobě medicínské techniky

Zkoušení těsnosti

Medicínské výrobky vyžadují zvláštní pečlivost při zajištění kvality. S našimi speciálními řešeními v oblasti testování těsnosti vám pomůžeme vyhovět vysokým nárokům v medicínském sektoru.

Zkouška těsnosti přístrojů medicínské techniky

Výzvy:

 • Objemy od několika ml až po 3000 l
 • Minimální přípustné míry netěsnosti
 • Objemová nestabilita
 • Zjištění míry netěsnosti
 • Velmi nízký zkušební tlak
 • Doby taktu od méně než 1 s až po 5–10 min

Řešení:

 • Doprovod celým procesem od základního vyšetření až po podporu a kalibraci
 • Od stolního přístroje až po plně automatizovanou zkušební stanici – coby poskytovatel systémů nabízíme vše z jedné ruky

Vývoj zařízení a stavba zařízení

Ať výroba ve mzdě a montážní služby, částečná nebo plná automatizace zařízení nebo integrace pracovišť – ZELTWANGER provází výrobce přístrojů medicínské techniky transparentními procesy a umožňuje tak nejvyšší kvalitu.

Vývoj zařízení a stavba zařízení u společnosti ZELTWANGER
 • Výroba součástí a konstrukčních skupin pro zařízení ve mzdě
 • Montážní služby pro koncepty zařízení
 • Vývoj ručních pracovišť
 • Částečná automatizace ručních pracovišť
 • Plná automatizace ručních pracovišť
 • Zesíťování automatizovaných procesů
 • Integrace pracovišť a procesů do stávajících výrobních linek
 • Transparentní doprovod během celého procesu od proveditelnosti až po integraci procesu

ZCELA BLÍZKO – NAŠE VÝROBKY PRO MEDICÍNSKOU TECHNIKU